KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH

DLA KLIENTÓW

ATELIER SŁODYCZY SPÓŁKA CYWILNA KAROL, ŁUKASZ CIECIOR

 

Szanowny Kliencie,
od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez Atelier Słodyczy spółka cywilna Karol, Łukasz Ciecior. 44 – 200 Rybnik, Reymonta 76. Państwu w związku z tym prawach. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Atelier Słodyczy spółka cywilna Karol, Łukasz Ciecior. 44- 200 Rybnik, Reymonta 76.

 

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Atelier Słodyczy spółka cywilna Karol, Łukasz Ciecior. 44- 200 Rybnik, Reymonta 76. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

  1. listownie na adres: 44-200 Rybnik, ul. Reymonta 76
  2. telefonicznie: 32 4224375 lub osobiście w godzinach pracy tj.
   1. poniedziałek od 7:00 – 15:00
   2. wtorek od 7:00 – 15:00
   3. czwartek od 7:00 – 15:00
   4. piątek od 7:00 – 15:00
  3. e-mail: [email protected]
 2. Inspektor ochrony danych
  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych jest następujący:
  E-mail: [email protected]
  Tel.: 784057995
 3. Twoje dane osobowe będę przetwarzać w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6.1.b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na ,Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Jeżeli zawrzemy umowę, będę przetwarzać Twoje dane na następujących podstawach prawnych:
  1. RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  2. RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  3. RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (np. dochodzenie roszczeń lub marketing własny).
 5. Jeżeli zawrzemy umowę Twoje dane będę przechowywać do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń między nami. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy niezwłocznie usunę Twoje dane.
 6. Nie będę przetwarzać Twoich danych osobowych w innych celach, niż cel, w którym dane te zostały podane wyżej (pkt 2 i 3).
 7. Nie będę ujawniać Twoich danych osobowych odbiorcom, o których mowa w art. 4.9) RODO, poza osobami, które upoważniam do przetwarzania danych osobowych (np. osobami zajmującymi się u mnie obsługą biurową) oraz osobami, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych (np. biuru rachunkowemu). Osoby te są zobowiązane do zachowania tajemnicy oraz do ochrony danych osobowych, które mogą przetwarzać wyłącznie na moje polecenie (art. 29 RODO). Odbiorcami w rozumieniu art. 4.9) RODO nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem.
 8. Nie stosuję profilowania, tj. zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych w celu ich wykorzystania do oceny niektórych cech osoby fizycznej.
 9. Na mocy RODO przysługują Ci następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  2. prawo sprostowania tych danych (art. 16 RODO),
  3. prawo usunięcia tych danych – „prawo do bycia zapomnianym” – w sytuacjach określonych w art. 17 RODO,
  4. prawo ograniczenia przetwarzania tych danych w sytuacjach określonych w art. 18 RODO,
  5. jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie art. 6.1.a) lub art. 6.1.b) – prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  6. jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6.1.e) lub art. 6.1.f) RODO – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  7. jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6.1.a) – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Przywiązuję szczególne znaczenie do ochrony danych osobowych klientów. Mam świadomość, że jest to realizacja konstytucyjnych wolności: prawa do prywatności (art. 47 Konstytucji) oraz prawa do ochrony danych (art. 51 Konstytucji). Z tych względów proszę o wszelkie uwagi lub sygnały o ew. niepokojących zjawiskach w tej dziedzinie związanych z działalnością mojej firmy. Uwagi prosimy przekazywać na podany adres: [email protected]

 10. Prawo wniesienia skargi do organu
  Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Link:

http://www.privacy-regulation.eu/pl/14.htm
http://www.privacy-regulation.eu/pl/6.htm

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE W NASZEJ CUKIERNI

Dołącz plik

 

Skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej to będzie możliwe (max 2 dni).

KONTAKT

Atelier Słodyczy K. Ł. Ciecior
ul. Reymonta 76
44-200 Rybnik

Sekretariat:

tel. 32 42 24 375
kom. 602 500 996

NASZE PUNKTY

RYBNIK
ul. Reymonta 76

RYBNIK
ul. Bolesława Chrobrego 2
(Urząd Miasta Rybnik)

RYBNIK
ul. Reymonta 2
(ZUS w Rybniku)