Regulamin konkursu na facebook’u

Kochani zapraszamy do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest tort artystyczny!

Regulamin konkursu tortu w Cukierni u Janusza.

Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest Cukiernia u Janusza, ul. Reymonta 76 ,44-200 Rybnik , NIP:6423179498
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/cukierniaujanusza Warunki uczestnictwa
5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.
6. Konkurs trwa od 4 lutego do 29 lutego do godziny: 24:00
7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 2 marca za pośrednictwem Fanpage.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.
Zadanie konkursowe
9. Zadanie konkursowe polega: Napisać w komentarzu, dlaczego akurat w Twoje ręce ma trafić tort przedstawiony na zdjęciu w komentarzu. ❤️
Ponadto miło nam będzie jeśli będziesz miał polubioną naszą stronę i udostępnisz konkurs znajomym.
11. W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców.
10. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą odpowiedzi, które ich zdaniem są najbardziej kreatywne/śmieszne, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
11. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.
Nagroda 1. Nagrodą w konkursie jest: Mini TORT przedstawiony na zdjęciu w komentarzu.
Nagroda 2. 60% rabatu na mini tort przedstawiony na zdjęciu w komentarzu.
Nagroda 3. 30% rabatu na mini tort przedstawiony na zdjęciu w komentarzu.
12. Nagrodę można odebrać w naszych trzech punktach cukierniczych (ul. Chabrowa, ul. Orzepowicka, ul. Reymonta).
13. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.03.2020r. Po tym terminie nagroda traci ważność. Tort należy zamówić z 7 dniowym wyprzedzeniem. Zastrzegamy sobie prawo do minimalistycznej różnicy w wyglądzie tortu przedstawionym na zdjęciu.
14. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę. 17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostaćwykluczony z Konkursu.
Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
cukierniaujanusza.pl
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Cukiernia u Janusza – uśmiechnij się 🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Cukiernia u Janusza K. Ł. Ciecior
ul. Reymonta 76
44-200 Rybnik

Sekretariat:

tel. 32 42 24 375
kom. 602 500 996

NASZE PUNKTY

RYBNIK
ul. Reymonta 76

RYBNIK
ul. Orzepowicka
(naprzeciw Lidla - obok bloku 20)

RYBNIK
ul. Chabrowa (obok bloku 30)